IPC-HFW3241DF-AS-4G

Tích hợp công nghệ AI: SMD 3.0, AI coding
Hỗ trợ đa băng tần 4G(CAT4 150Mbit/s)/3G/2G
Hỗ trợ cấp nguồn bằng tấm năng nượng mặt trời
Điện năng tiêu thụ thấp: ~3.3W
Danh mục: