Nguyên nhân chuột không hoạt động trên đầu ghi hình

Sau khi cắm chuột vào đầu ghi hình DVR hoặc NVR, qua cổng USB, chuột không hoạt động.

Đối với chuột có dây

  1. Chuột không được đầu ghi nhận dạng.

Cameraquansatdanang hướng dẫn bạn tiến hành, rút phích cắm và cắm lại chuột, đồng thời thử cả hai cổng USB. Sau khi làm như vậy, nếu đầu ghi vẫn không thể được nhận dạng, vui lòng khởi động lại đầu ghi camera.

  1. Chuột bị lỗi.

Nên thay đổi bằng một con chuột hoạt động khác. Nếu chuột không hoạt động cả trên máy tính và đầu ghi, chắc chắn chuột có thể bị lỗi.

  1. Cổng USB bị lỗi.

Nếu chuột có thể hoạt động trên máy tính nhưng không thể hoạt động trên đầu ghi camera và không thể nhận dạng ổ USB trên trang sao lưu, cổng USB của đầu ghi hình có thể bị lỗi.

Đối với chuột không dây

Lưu ý: bạn nên sử dụng chuột có dây thay vì chuột không dây.

  1. Chuột bị hết nguồn.

Nếu phát hiện bằng cách nhấp chuột và đèn dưới cùng của nó không nhấp nháy, nó có thể đã bị mất nguồn và cần thay / sạc pin.

  1. Chuột bị lỗi.

Nếu chuột không hoạt động trên cả máy tính và đầu ghi hình, chuột có thể bị lỗi. Bạn nên thay đổi bằng một con chuột hoạt động khác.

  1. Cổng USB bị lỗi.

Nếu chuột có thể hoạt động trên máy tính nhưng không thể hoạt động trên đầu ghi và không thể nhận dạng ổ USB trên trang sao lưu, bạn nên thay đổi thành cổng USB khác trên đầu ghi, vì cổng USB trước của đầu ghi có thể bị lỗi.

Call Now Button0987155551

Tư Vấn