Lắp đặt hệ thống 11 camera

Tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống camera

Địa chỉ: Trang trại chăn nuôi