Hướng Dẫn Cài Đặt Camera IMOU

BẬT LƯU TRỮ CHO CAMERA

XEM LẠI CAMERA

XOAY NGƯỢC HÌNH ẢNH CAMERA

THEO DÕI THÔNG MINH CAMERA QUAY THEO CHUYỂN ĐỘNG

BẬT BÁO ĐỘNG. PHÁT HIỆN NGƯỜI CHUYỂN ĐỘNG

CHIA SẺ CAMERA QUA ĐIỆN THOẠI THỨ 2

CÁCH GẮN THẺ NHỚ CAMERA IMOU

CÁCH RESET CAMERA IMOU

CÁCH XÓA CAMERA TRÊN ỨNG DỤNG IMOU ĐỂ CÀI ĐẶT LẠI