Địa chỉ IP 192.168.1.1 là gì? Cách truy cập

Địa chỉ IP 192.168.1.1 là địa chỉ IP riêng dùng để quản lý cấu hình của bộ định tuyến. Các nhà sản xuất thiết bị modem router thường dùng để đặt làm địa chỉ cổng mặc định.

Ví dụ:

Địa chỉ mặc định router Totolink, TPlink, Vigor Draytek: 192.168.1.1
Địa chỉ mặc định router D-link: 192.168.0.1

Cách đăng nhập vào 192.168.1.1

Vào trình duyệt web và truy cập địa chỉ: 192.168.1.1 hoặc http://192.168.1.1 , nhập theo địa chỉ mặc định của modem, thường có tem dán dưới đáy thiết bị.

Trang đặng nhập sẽ yêu cầu người dùng nhập user và mật khẩu quản lý bộ định tuyến.

Nếu bạn quên mật khẩu, có thể reset về mặc định bằng nút reset cứng trên thiết bị. Thiết bị sẽ trả về mặc định admin/admin hoặc admin/123456 (admin là tên đăng nhập user, 123456 là password)

Thảm khảo thêm: >>> Khắc phục không vào được địa chỉ IP mà không cần reset cứng.

Cách thay đổi địa chỉ IP mặc định

Địa chỉ IP mặc định thường được thay đổi theo nhu cầu, với mục đích ngăn chặn kẻ xấu truy cập vào bảng điểu khiển quản trị của bạn, ngăn chặn tấn công DDoS hoặc để làm một lớp an toàn từ bên ngoài.

Ví dụ trên router TP-Link

Truy cập địa chỉ 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.0 vào trình duyệt web để vào bảng quản trị, sau khi đăng nhập.

Bước 1,2,3: Chọn phần Cài đặt nâng cao Advanced -> Network -> LAN

Bước 4: Trong ô IP Address là: 192.168.0.1, bạn có thể thay đổi lại thành 192.168.1.2 chẳng hạn.

Bước 4: Chọn Save để áp dụng thay đổi lưu thông tin và khởi động lại bộ định tuyến. Vậy là xong.

Ví dụ trên router D-Link

Bước 1: Đăng nhập vào trang cấu hình bộ định tuyến của bạn

Bước 2: Đến phần Thiết lập -> Cài đặt mạng

Bước 3: Bây giờ bạn sẽ tìm thấy ô để thay đổi địa chỉ IP của bộ định tuyến

Bước 4: Thay đổi và Lưu cài đặt

Ví dụ trên router Draytek

Bước 1: Đăng nhập vào trang cài đặt bộ định tuyến Draytek bằng địa chỉ 192.168.1.1 hoặc http:// www. routerlogin. com

Bước 2: Đăng nhập và đến phần LAN -> General Setup, chọn Details Page

thay đổi IP ở phần IP Address, nhấn chọn OK

Tham khảo thêm: >>> IP address là gì <<<

Sẽ hiện ra bảng thông báo, tiếp tục nhấn OK để lưu cài đặt và khởi động lại thiết bị.

Như vậy là bạn đã cài đặt thay đổi địa chỉ IP thành công.

Bảo vệ mạng WIFI là điều quan trọng để ngăn chặn truy cập wifi trái phép.

Trong quá trình cài đặt xảy ra sự cố, bạn có thể đặt lại bộ định tuyến về mặc định bằng nút reset cứng trên thiết bị.