Cách xem lại camera Dahua trên máy tính

Để xem lại được camera trên máy tính.

Bạn phải có sẵn phần mềm SmartPSS

Nếu chưa có, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt xem camera tại: Cài Đặt Phần Mềm SmartPSS

Sau khi đã cài đặt phần mềm, bạn tiếp tục xem hướng dẫn cách Xem lại camera trên máy tính: